Knygos "Musių šęrbetas grafui" atsiliepimai:

  • Džeronimas Stiltonas ieškojo savo pusbrolio Trapo, kuris paskambino iš Transpelakijos. Jo gelbėti išvažiavo traukiniu Džeronimas ir Tėja, kuri lagamine vežėsi Bendžaminą. Jie surado Trapą dirbantį virtuvėje. Jis gamino musių šerbetą ir piranijų kukulaičius grafui ir grafienei. Visi sveiki ir gyvi grįžo namo.

    Domas Gintautas | Paskelbtas 2014-05-13


"Augu skaitydamas" draugai: