Knygos "Sielų rijūnai" atsiliepimai:

  • Šioje įdomioje knygoje yra aprašomas Torako, Ren ir vilko gyvenimas. Vieną dieną vilkas dingsta, tačiau Torakas pasiaukos visokiems pavojams, kad tik surastų vilką! (knygoje yra 278 psl.) :D

    LėjaŠ | Paskelbtas 2014-11-10


"Augu skaitydamas" draugai: